Made-in-USA-America

chung-nhan-flexi-best 

Nhập khẩu từ USA

  • Đảm bảo chất lượng và an toàn về thực phẩm do EAGLE NUTRITIONALS – USA sản xuất.
  • Được cấp phép bở BỘ Y TẾ – CỤC AN TOÀN THỰC PHẨM